Go to content
dagens medisin

Kronikk i Dagen Medisin

Eivind Jørgensen, leder av helseøkonomiavdelingen i LINK Medical har skrevet en kronikk om Statens betalingsvillighet i Dagens Medisin. Han setter fokus på hvordan man prioriterer mellom alvorlige og mindre alvorlige sykdommer i prioriteringsmedlingen. Les mer i vedlagte link http://www.dagensmedisin.no/artikler/


Updated