Go to content
orginalbildet av Gabriel til LINKforum kompetanse v2 .04.02.14

Invitasjon til LINKforum i samarbeid med LMI (legemiddelindustriforeningen)

LINKforum er LINKs nye møteserie som tar for seg ulike aspekt ved, og utfordringer innen, pharma, biotech og medtech bransjen.

Møteserien vil være en samlingsarena hvor det presenteres gode faglige innlegg etterfulgt av diskusjon og utveksling av ideer og erfaringer.

Vi i LINK håper dette vil være nyttig for mange, og ønsker med dette velkommen til første møte hvor temaet vil være som følger;


" A Contract Research Organization - What’s in it for me?"

12:30     Velkommen og registrering, kaffe og lett lunsj

13:00     LINK måten                                                                                                    TBD

13:30     Når og hvordan kan man best bruke et CRO?                                                 TBD

14:00     Kaffe

14:15     Industriens ulike behov                                                                                 TBD

15:00     Kaffe

15:15     Hvordan kan man best samarbeide ved «utsorcing»?                                    TBD

                               - Fra CROs   

                               - Sponsor  

                               - Site

16:00     Diskusjon og avslutning                                                                                 TBD

Velkommen til oss i Gjerdrumsvei 19, Nydalen, 0484 Oslo

Husk påmeldingsfrist innen xx.

 

Med vennlig hilsen

Gabriel Johannesen
Director of Clinical Operation

Påmelding til LINKforum dato XXX

LINK Forum

Updated